• Poradnia1
 • Poradnia2
 • Poradnia3
 • Poradnia4
 • Poradnia5
 • Poradnia6
 • Poradnia7
 • Poradnia8
 • Poradnia1
 • Poradnia2Poradnia3
 • Poradnia4
 • Poradnia5Poradnia6
 • Poradnia7Poradnia8
 • Poradnia7Poradnia8
  Otwarty nabór do programu „Bezpieczny rejs”

  Informujemy, że od dnia 7 czerwca 2017r. rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń szkól podstawowych naszego powiatu do programu „Bezpieczny rejs” (badania przesiewowe klas I) na rok szkolny 2017/2018. W zgłoszeniu koniecznie należy podać ilość klas i liczbę uczniów. Ilość miejsc ograniczona.

  Otwarty nabór do terapii EEG Biofeedback

  Informujemy, że od dnia 7 czerwca 2017r. przyjmujemy zapisy uczniów do terapii EEG Biofeedback na rok szkolny 2017/2018. Przypominamy, iż aby zgłosić dziecko na terapię należy złożyć w sekretariacie poradni kartę zgłoszenia oraz zaświadczenie neurologa wskazujące na potrzebę objęcia terapią ...

  REFORMA EDUKACJI

  REFORMA EDUKACJI UWAGA! WAŻNE ZMIANY DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO  Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U.poz.60 art.312) stanowią, iż orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed dniem 1 września 2017 na okres: I etapu edukacyjnego (etap edukacji wczesnoszkolnej) - zachowują ważność do ...