Od dnia 31.08.2018 r. otwarty nabór do programu „Słyszę”

Informujemy, że od dnia 31 sierpnia 2018 r. rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń szkół podstawowych oraz przedszkoli naszego powiatu do programu „Słyszę” (badania przesiewowe klas 0-1) na rok szkolny 2018/2019. W zgłoszeniu koniecznie należy podać ilość klas, grup i liczbę uczniów. Programem zostaną objęte szkoły, grupy przedszkolne zgodnie z kolejnością zgłoszeń (Ilość miejsc jest ograniczona).