Otwarty nabór do programu „Bezpieczny rejs”

Informujemy, że od dnia 4 czerwca 2018 r. rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń szkół podstawowych naszego powiatu do programu „Bezpieczny rejs” (badania przesiewowe klas I) na rok szkolny 2018/2019. W zgłoszeniu koniecznie należy podać ilość klas i liczbę uczniów. Programem zostaną objęte szkoły zgodnie z kolejnością zgłoszeń (Ilość miejsc jest ograniczona).