Otwarty nabór do programu „Bezpieczny rejs”

Informujemy, że od dnia 8 maja 2019r. rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń szkól podstawowych naszego powiatu do programu „Bezpieczny rejs” (badania przesiewowe klas I) na rok szkolny 2019/2020. W zgłoszeniu koniecznie należy podać ilość klas i liczbę uczniów. Programem zostaną objęte szkoły zgodnie z kolejnością zgłoszeń (Ilość miejsc jest ograniczona).