Aktualności

Zaproszenie

Zaproszenie dla rodziców uczniów III klas gimnazjum posiadających ograniczenia zdrowotne w wyborze zawodu.

Zakończenie naboru do projektu „Bezpieczny rejs”

Informujemy, że w dniu 20.09.2017r. zakończyliśmy nabór szkół chętnych do realizacji programu „Bezpieczny rejs”. Zapraszamy do współpracy w następnym roku szkolnym.

Zaproszenie na konferencję dyrektorów szkół podstawowych

Organizatorzy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

Wakacje w Poradni

Wakacje w Poradni Kolejna edycja zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów klas I-III odbyła się w naszej Poradni w pierwszym tygodniu wakacji (26-30.06.2016r.) Tym razem na zajęcia uczęszczali sami chłopcy. Bawiliśmy się bardzo dobrze. Dzięki pięknej pogodzie mogliśmy również aktywnie spędzać czas na dworze. Wszystkim życzymy udanych wakacji. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Otwarty nabór do programu „Bezpieczny rejs”

Informujemy, że od dnia 7 czerwca 2017r. rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń szkól podstawowych naszego powiatu do programu „Bezpieczny rejs” (badania przesiewowe klas I) na rok szkolny 2017/2018. W zgłoszeniu koniecznie należy podać ilość klas i liczbę uczniów. Ilość miejsc ograniczona.

Otwarty nabór do terapii EEG Biofeedback

Informujemy, że od dnia 7 czerwca 2017r. przyjmujemy zapisy uczniów do terapii EEG Biofeedback na rok szkolny 2017/2018. Przypominamy, iż aby zgłosić dziecko na terapię należy złożyć w sekretariacie poradni kartę zgłoszenia oraz zaświadczenie neurologa wskazujące na potrzebę objęcia terapią EEG Biofeedback lub o braku przeciwwskazań do jej podjęcia.

REFORMA EDUKACJI

REFORMA EDUKACJI UWAGA! WAŻNE ZMIANY DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO  Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U.poz.60 art.312) stanowią, iż orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed dniem 1 września 2017 na okres: I etapu edukacyjnego (etap edukacji wczesnoszkolnej) – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie IV szkoły podstawowej, II etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w szkole podstawowej.

Zaproszenie dla rodziców uczniów III klas Gimnazjum

Zaproszenie Doradcy zawodowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wodzisławiu Śl. serdecznie zapraszają rodziców uczniów klas III gimnazjum posiadających ograniczenia zdrowotne w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu na spotkanie poświęcone: Możliwościom wsparcia edukacyjnego uczniów niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym: – aktualizacja posiadanych orzeczeń i opinii lub wydawanie nowych na poziom kształcenia ponadgimnazjalnego, – omówienie obowiązujących procedur i wymaganych dokumentów, Prezentacji systemu kształcenia ponadgimnazjalnego: – oferta szkół ponadgimnazjalnych powiatu wodzisławskiego, – wskazanie możliwości kształcenia w szkołach poza powiatem oraz szkołach specjalnych

Więcej

Ferie w Poradni

Ferie w Poradni W pierwszym  tygodniu ferii w dniach od 16 do 20 stycznia 2017r. w naszej Poradni odbyły się ciekawe zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów klas II-IV pt. „Jestem niepowtarzalny”. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z zajęć. Zawsze towarzyszyły nam dobre humory. Było dużo śmiechu i dobrej zabawy. Nie zabrakło też licznych niespodzianek. Dziękujemy Pani Ani za przeprowadzenie interesujących warsztatów z udziałem pieska Leosia.

Bezpieczne Ferie 2017

Z inicjatywy Wojewody Śląskiego Pana Jarosława Wieczorka 13 stycznia 2017 r. na terenie województwa śląskiego rozpoczną się działania w ramach akcji „Bezpieczne Ferie 2017”, które potrwają do 27 lutego 2017 r. W związku z podjętymi działaniami, Wojewoda Śląski przekazał podległym służbom, inspekcjom i podmiotom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, zalecenia w zakresie przeprowadzenia na obszarze województwa śląskiego akcji „Bezpieczne Ferie 2017″, a także zwrócił się do organów administracji samorządowej z prośbą o aktywne włączenie się w podjęte

Więcej