Projekt Dama – Nowość w ofercie

PROJEKT DAMA NOWOŚĆ W OFERCIE

Informujemy, że w drugim semestrze roku szkolnego 2019/2020 rozpoczynamy realizację nowego programu profilaktycznego „Projekt dama”. Program adresowany jest do uczennic klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej, ma na celu  m.in. propagowanie właściwych wzorców zachowań, kształtowanie mechanizmów empatii i tolerancji wobec innych. Od 1 października rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do udziału w programie profilaktycznym „Projekt dama”. Zgłoszenia należy złożyć w formie pisemnej na karcie zgłoszeniowej w sekretariacie Poradni. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń, a osoby przyjęte do programu o terminie rozpoczęcia zajęć zostaną poinformowane telefonicznie.