Zaproszenie na konferencję dyrektorów szkół podstawowych

Organizatorzy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

Zaproszenie dyrektorów SP