EEG Biofeedback

Terapia EEG Biofeedback

Prowadzimy specjalistyczną terapię EEG Biofeedback, która przeznaczona jest m.in. dla uczniów z:

  • nadpobudliwością psychoruchową,
  • dysleksją,
  • zaburzeniami uwagi i pamięci,
  • autyzmem i Zespołem Aspergera,
  • innymi zaburzeniami rozwojowymi.

Aby zgłosić dziecko na terapię należy złożyć w sekretariacie poradni kartę zgłoszenia oraz zaświadczenie neurologa wskazujące na potrzebę objęcia terapią EEG Biofeedback lub o braku przeciwwskazań do jej podjęcia.

Terapią EEG Biofeedback obejmujemy dzieci posiadające diagnozę psychologiczno-pedagogiczną przeprowadzoną w naszej placówce.

O czasie trwania terapii decyduje specjalista terapeuta – uzależniony on jest od wieku dziecka i złożoności problemu (standardowo 10 spotkań terapeutycznych)