Konsultacje

W trakcie aktualizacji

Konsultacje na terenie placówki

1. Indywidualne spotkania z nauczycielami i rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym (obserwacja, konsultacja, rozmowa)

2. Indywidualne spotkania z nauczycielami uczniów słabowidzących w szkole ogólnodostępnej.