Metoda Warnkego

Terapia metodą Warnkego

W tutejszej Poradni prowadzimy specjalistyczną terapię metodą Warnkego. Jest to nowa, skuteczna metoda terapii, przeznaczona dla uczniów z dysleksją, ADHD, lękami i innymi trudnościami w uczeniu się.

Terapią obejmujemy dzieci posiadające diagnozę psychologiczno – pedagogiczną przeprowadzoną w naszej placówce.

O czasie trwania terapii (ilości spotkań) decyduje specjalista terapeuta.