Nasza misja

Odkrywamy w dziecku to, co dobre, na każdym etapie jego rozwoju.

*

Jesteśmy „poszukiwaczami grudek złota”, pomagającymi ujawnić dzieciom to, co mają w sobie cennego.

*

Inspirujemy rodziców do odkrywania zasobów dziecka i tworzenia takich warunków, aby mogło się rozwijać
w atmosferze akceptacji, miłości i bezpieczeństwa.

 

Tak sformułowaliśmy misję naszej Poradni i takie też jest zadanie, do którego zostaliśmy powołani.

Wszyscy rodzice pragną, aby rozwój ich dzieci przebiegał prawidłowo i aby w przyszłości wyrosły one na szczęśliwych ludzi. Kiedy w spełnieniu tego pragnienia napotykają na przeszkody, w tym problemy w nauce szkolnej, martwią się, zastanawiają, jaka jest ich przyczyna. Pragną im pomóc.
Nie zawsze wiedzą jednak jak to uczynić i poszukują pomocy, przełamując niejednokrotnie barierę własnego lęku i obaw.

Tutaj w Poradni spotykamy się z nimi, staramy się z uwaga wysłuchać, pomóc ich dziecku, wspólnie z nimi tworząc plan pomocy dziecku i rodzinie, a potem krok po kroku go realizować.

W poradni pracują specjaliści, którzy mogą dostarczyć rodzicom wiedzy na temat potrzeb rozwojowych dziecka, informacji o zaburzeniach,
ich przyczynach, przebiegu, ewentualnych następstwach, a także o procesie terapii i ich własnym w nim udziale.

Instytucja, jaką jest Poradnia daje gwarancję, że pomoc ta udzielona jest w sposób profesjonalny.

 

Teresa Jakubiak

Dyrektor PPP