Pomoc psychologiczna

ZESPÓŁ BEZPOŚREDNIEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

Zajmujemy się pomocą psychoterapeutyczną skierowaną do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. Prowadzimy terapię indywidualną oraz systemową terapię rodzin. W odpowiedzi na potrzeby klientów organizujemy spotkania terapeutyczne dotyczące m.in. zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychosomatycznych, problemów wychowawczych. W sytuacjach kryzysowych, w ramach cotygodniowych dyżurów w Punkcie Interwencji, udzielamy pomocy psychologicznej. Uzupełnieniem powyższej oferty jest działalność psychoedukacyjna obejmująca m.in. grupowe zajęcia integracyjne, profilaktyczne, prelekcje. Stale podnosimy swoje umiejętności, zarówno diagnostyczne, jak i terapeutyczne uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach, a także organizując regularne spotkania konsultacyjne.
Skład zespołu: