Poradnictwo zawodowe

ZESPÓŁ DORADZTWA EDUKACYJNO ZAWODOWEGO

W Zespole Doradztwa Edukacyjno Zawodowego realizujemy zadania ukierunkowane na:

  • wspomaganie młodzieży w  procesie podejmowania decyzji szkolno-zawodowych,
  • współpracę z pedagogami szkolnymi i wychowawcami w zakresie prowadzenia orientacji zawodowej,
  • kształtowanie postaw rodzicielskich sprzyjających przygotowaniu dziecka do decyzji zawodowej.

Formy pracy dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, klasy szkolonej i opiekunów (rodziców, wychowawców).

W naszej pracy w zależności od potrzeb klienta korzystamy z nastepujących metod:

  • w pracy indywidualnej z uczniem: rozmowa, badanie preferencji i zainteresowań zawodowych przy wykorzystywaniu  testów, ankiet i kwestionariuszy, udzielanie informacji zawodowej, pomoc w wyborze optymalnych kierunków kształcenia dla uczniów z ograniczeniami zdrowotnymi, nauka podejmowania decyzji zawodowych,
  • w pracy grupowej z klasą szkolną: warsztaty, prelekcje, konsultacje
  • w pracy z rodzicami i wychowawcami: warsztaty, pogadanki, prezentacje, prelekcje, konsultacje.

Skład zespołu: