Terapia SI

Terapia integracji sensorycznej (SI)

Na terenie naszej poradni prowadzimy terapię integracji sensorycznej, przeznaczoną dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, przejawiającymi się m.in. :
•    problemami z koordynacją wzrokowo-ruchową
•    trudnościami w utrzymaniu równowagi
•    wzmożonym lub obniżonym napięciem mięśniowym
•    niezgrabnością ruchową
•    nadwrażliwością lub osłabioną wrażliwością na bodźce zmysłowe (dotykowe, słuchowe, wzrokowe, węchowe itp.)
Aby zgłosić dziecko na terapię należy złożyć w sekretariacie poradni kartę zgłoszeniową. Przyjęcie na terapię odbywa się wg kolejności zgłoszeń i jest poprzedzone diagnozą przeprowadzoną w naszej placówce.