Trudności w uczeniu

ZESPÓŁ POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ

Zajmujemy się udzielaniem pomocy dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym oraz studentom (do 25 roku życia). Prowadzimy diagnozą psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną na terenie poradni, szkół (badania przesiewowe), a także w wypadkach uzasadnionych znaczną niepełnosprawnością w miejscu zamieszkania. Podejmujemy problemy związane z edukacją i postępowaniem wychowawczym.

Prowadzimy terapię pedagogiczną ukierunkowaną na usprawnianie zdiagnozowanych zaburzeń, specjalistyczną terapię dysleksji, logoterapię oraz terapię zaburzeń emocjonalnych (w tym moczenia się). Dla klas I szkół podstawowych organizujemy przesiewowe badania dojrzałości do podjęcia nauki czytania i pisania. Przeprowadzamy również zajęcia warsztatowe dla klas, z zakresu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach społecznych, profilaktyki uzależnień, integracji zespołu klasowego oraz zajęcia psychoedukacyjne z udziałem psa.

Skład zespołu: