Trudności wychowawcze

ZESPÓŁ DS. TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZYCH

Zajmujemy się udzielaniem pomocy i wsparcia dzieciom, młodzieży oraz ich rodzinom. Diagnozujemy przyczyny zgłaszanych trudności wychowawczych oraz problemów w funkcjonowaniu społecznym. Zespół podejmuje również działania na terenie szkół i placówek przez prowadzenie obserwacji uczniów, konsultacji z nauczycielami oraz zajęć o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym m. in.: z zakresu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach społecznych, profilaktyki uzaleźnień, agresji i przeciwdziałania przemocy oraz innych zależnie od potrzeb.

Na terenie poradni prowadzimy:

  • zajęcia socjoterapeutyczne mające na cel nabywanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych, poznawanie i przyswojenie istniejących norm społecznych oraz budowanie samoświadomości m.in. poprzez rozpoznawanie i nazywanie własnych stanów emocjonalnych oraz radzenia sobie z nimi,
  • terapię zaburzeń emocjonalnych,
  • terapię indywidualną i rodzinną,
  • zajęcia edukacyjne dla rodziców mające na celu wsparcie oraz nabywanie
    i doskonalenie umiejętności bycia świadomym i konsekwentnym rodzicem.

Skład zespołu: