Wspieranie rozwoju małego dziecka

ZESPÓŁ DS. WSPIERANIA ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA

Zajmujemy się udzielaniem pomocy dziecku w wieku 0 – 7 lat. Prowadzimy diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną na terenie poradni, w przedszkolach i oddziałach integracyjnych, w ośrodku rehabilitacyjno – terapeutycznym, a także w miejscu zamieszkania. W trakcie indywidualnych rozmów z rodzicami, podejmujemy problemy związane z edukację ich dziecka, szczególnie w przypadkach rozważania możliwości odroczenia lub przyspieszenia obowiązku szkolnego, kształcenia specjalnego, organizowania wczesnego wspomagania rozwoju.

W ciągu całego roku, na bieżąco i zgodnie z potrzebami, udostępniamy rodzicom materiały zawierające instruktaż i zestawy ćwiczeń oraz zabaw stymulujących rozwój funkcji percepcyjno-motorycznych do pracy z dzieckiem w domu. Prowadzimy terapię pedagogiczną ukierunkowaną na stymulację ogólnego rozwoju dziecka i kształtowanie dojrzałości do nauki szkolnej. Udzielamy pomocy psychologicznej dziecku i jego rodzinie w formie spotkań terapeutycznych z rodziną, grup wsparcia dla rodzin, zajęć grupowych dla dzieci.

Skład zespołu: