Zadania

1. Poradnia udziela pomocy:

- uczniom uczęszczającym do szkół na terenie Powiatu Wodzisławskiego.

- dzieciom mieszkającym na terenie Powiatu Wodzisławskiego nie uczęszczającym do przedszkola.

2. Zgłoszenia rejestrowane są w sekretariacie Poradni.

3. Zgłoszenia może dokonać rodzic (opiekun prawny) lub pełnoletni uczeń, wypełniając kartę zgłoszenia, osobiście w sekretariacie, bądź przesyłając pocztą na adres poradni (nie jest wymagane żadne skierowanie).

4. Korzystanie z pomocy udzielonej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

5. Pracowników obowiązuje tajemnica zawodowa.