Zajęcia dla uczniów Szkół Ponadpodstawowych

W trakcie aktualizacji

Zajęcia realizowane na terenie Szkół

Zajęcia realizowane na terenie Poradni

Dyżur doradczy

Zajecia korekcyjno-kompensacyjne dla klas VII-VIII i szkół ponadpodstawowych

Empatia - zrozumieć inność

Moja droga do dojrzałości - program zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Możliwości edukacyjno - zawodowe

Zaburzenia depresyjne