Predyspozycji i uzdolnień

ZESPÓŁ DS. PREDYSPOZYCJI I UZDOLNIEŃ

Otwarty dla tych, których interesuje tematyka dzieci zdolnych. Udziela pomocy o charakterze doraźnym – porada, konsultacja, diagnoza i opiniowanie w sprawie indywidualnego programu i toku nauki. W ramach działalności psychoedukacyjnej popularyzuje wiedzę przybliżająca sylwetkę ucznia zdolnego i jego potrzeb, udziela informacji na temat instytucji i stowarzyszeń wspomagających rozwój dzieci uzdolnionych. Prowadzi zajęcia dla gimnazjalistów nastawione na poprawienie jakości spostrzegania, pamięci i koncentracji.

Skład zespołu: